Coaching

Coaching

TWOJA ROLA W PROCESIE COACHINGU

Ty, jako Klient, wyznaczasz obszary pracy i cele coachingowe. Twoje cele są dla mnie priorytetem. Moim zadaniem jest podążanie za Tobą – bycie z Tobą „tu i teraz”, uważne słuchanie i zadawanie pytań zbliżających Cię do realizacji założonych celów. Podczas sesji nie jestem terapeutą, doradcą ani konsultantem. Jestem ekspertem od procesu coachingowego. Ty jesteś ekspertem od samego siebie, ponieważ znasz siebie najlepiej. Ty poszukujesz rozwiązań, podejmujesz decyzje i bierzesz za nie odpowiedzialność. Ja ze swej strony oferuję Ci profesjonalizm, uczciwość i rzetelność, zgodnie ze standardami i zasadami etycznymi ICC (www.iccpoland.pl).

„Rola, jaką mam do spełnienia polega na tym, żebyś jako Klient…
… uwierzył w swoje możliwości,
… rozszerzył swoją świadomość,
… zyskał większą samoświadomość,
… doświadczył swojej sprawczości, swojej mocy, swojej mądrości,
… wziął 100% odpowiedzialności za swoje życie,
… wstał i poszedł na własnych nogach – drogą, którą sam wybierasz.”

MOJA ROLA W PROCESIE COACHINGU

O skuteczności coachingu decyduje przede wszystkim Twoja gotowość do zmian, do szczerego przyjrzenia się sobie. Coaching wymaga kreatywności, otwartości na nowe pomysły, na różne sposoby poszukiwania  rozwiązań, a przede wszystkim zaangażowania w dążenie do osiągnięcia zakładanych rezultatów. Powinno być ono obecne podczas Twojej pracy indywidualnej oraz pomiędzy sesjami. Szczególnie istotna jest praca pomiędzy spotkaniami, ponieważ jest to czas przeznaczony na realizację zadań i przygotowanie się do kolejnej sesji. Efektywny proces coachingowy wymaga również od Ciebie rzetelności i szczerości. Są to elementy, które decydują o jakości naszej relacji, a zarazem o powodzeniu całego procesu.

PRZEBIEG NASZEJ WSPÓŁPRACY

Przed przystąpieniem do współpracy odbywa się spotkanie zapoznawcze, podczas którego poznajemy się bliżej, odpowiadamy sobie wzajemnie na pojawiające się pytania. Na podstawie tego spotkania decydujemy, czy chcemy ze sobą współpracować. Czas trwania takiego spotkania to ok. 45 min. Jest ono niezobowiązujące.

Po podjęciu decyzji o współpracy spotykamy się na tzw. „sesji zerowej”. Podczas której podpisujemy kontrakt coachingowy (umowę) dotyczący warunków współpracy. W trakcie tej sesji, przy moim wsparciu, nakreślasz obszary pracy / wyznaczasz cele, jakie chciał(a)byś osiągnąć.

  • Liczba sesji (poza sesją zerową) – dostosowana do Twoich potrzeb,
  • Częstotliwość – w zależności od naszych możliwości czasowych i Twoich potrzeb, 
  • Czas trwania sesji – 60-90 min.

Czas trwania pojedynczej sesji zależy od Ciebie. Nasza współpraca kończy się podsumowaniem uzyskanych rezultatów.

Sesje możemy realizować podczas osobistego kontaktu na terenie Szczecina, przez telefon lub za pomocą Skype’a.


COACHING BIZNESOWY

Coaching indywidualny jest procesem ukierunkowanym na zmianę, dzięki której możesz z powodzeniem korzystać z posiadanego potencjału i osiągać sukcesy zawodowe. Jego istotą jest odkrycie i rozwinięcie osobistych zasobów poprzez poszerzenie świadomości m.in. na temat własnych emocji, tożsamości, wartości i postaw, które niewątpliwie wpływają i odzwierciedlają się w efektywności pracy każdego z nas.

Pomogę Ci:
– odkryć i rozwinąć własny potencjał zawodowy,
– poznać wartości decydujące o jakości i efektywności Twojej pracy,
– zwiększyć pewność siebie na nowym stanowisku pracy,
– rozwinąć swoje umiejętności w obszarze zarządzania zespołem,
– wypracować efektywne strategie radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w pracy,
– rozwinąć Twoją asertywność,
– odzyskać siłę, utraconą motywację, satysfakcję z życia zawodowego,
– rozwinąć umiejętność radzenia sobie ze stresem, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. 


COACHING KARIERY

Dotyczy pracy w obszarze życia zawodowego. Jest skoncentrowany wokół tematów takich jak: definiowanie swoich mocnych stron, talentów oraz sposobów ich wykorzystania, planowanie ścieżki rozwoju zawodowego, dokonywanie charakterystyki idealnego zawodu i pracy, przygotowanie się i poszukiwanie satysfakcjonującego zajęcia, strategii i technik poszukiwania pracy.

Pomogę Ci:
– zidentyfikować Twoje mocne strony,
– wypracować efektywną strategię poszukiwania pracy,
– rozwinąć umiejętność radzenia sobie ze stresem związanym z rozmową kwalifikacyjną,
– udoskonalić dokumenty aplikacyjne – CV i LM,
– przygotować się do spotkania rekrutacyjnego,
– wzbudzić motywację do działania.


COACHING ŻYCIOWY

Jest przeznaczony dla osób chcących rozwijać się w sferze osobistej. Koncentruje się na identyfikacji ograniczeń i możliwości, kreowaniu rzeczywistości, relacji z samym sobą oraz relacji z innymi w sposób umożliwiający osiąganie celów osobistych w zgodzie ze sobą, swoim wewnętrznym ja. Dzięki niemu możesz nazwać swoje mocne strony, rozwijać się poprzez poszerzenie świadomości na temat własnej emocjonalności, tożsamości, wartości, postaw, misji życiowej, duchowości, które wpływają na kształt Twojego życia osobistego.

Pomogę Ci:
– poznać siebie, by kreować swoje życie w zgodzie ze sobą,
– podjąć ważną decyzję życiową,
– poprawić jakość relacji w związku, w rodzinie,
– ulepszyć komunikację z osobami z Twojego otoczenia,
– rozwinąć umiejętność efektywnego rozwiązywania konfliktów,
– zwiększyć poczucie pewności siebie,
– rozwinąć postawę asertywną w relacjach z innymi.


JAK BĘDZIEMY PRACOWAĆ:

TU I TERAZ
Na wstępie zaproszę Cię do zatrzymania się, szczerej refleksji nad sobą, przyjrzenia się sobie, swojemu życiu tu i teraz.

CHCĘ
Potem poszukamy rozwiązania sytuacji, w której aktualnie jesteś. Określisz, na czym najbardziej Ci zależy i co chcesz osiągnąć.

MAM! I POTRZEBUJĘ
Następnie nazwiemy Twoje mocne strony, potrzeby i obszary do pracy, by osiągnąć to, na czym Ci zależy.

MOGĘ
Wspólnie poszukamy możliwości i sposobów osiągnięcia Twojego celu.

SMART WAY
Opracujemy najlepszy, dopasowany do Ciebie plan działania. Wyznaczysz swoje „kroki do sukcesu“ – do życia zgodnego z Tobą, Twoimi potrzebami i marzeniami.

ALE
Rozważymy też Twoje obawy i trudności, które możesz napotkać na drodze do celu. Wspólnie opracujemy skuteczne strategie radzenia sobie z nimi.

ZMIERZAM
Odpowiedzialnie stawiając kolejne kroki i realizując zadania pomiędzy naszymi spotkaniami, stopniowo będziesz zbliżać się do celu, mieć większy spokój, poczucie siły i równowagi.