Wsparcie

Wsparcie

W JAKICH SYTUACJACH WARTO SKORZYSTAĆ Z POMOCY PSYCHOLOGA?

 • Twoje życie Cię nie satysfakcjonuje, dominują w nim negatywne emocje, 
 • nie radzisz sobie ze swoją złością i agresją,
 • odczuwasz lęk, który ogranicza Twoje możliwości i utrudnia Ci normalne funkcjonowanie,
 • czujesz się niezrozumiany i osamotniony,
 • czujesz się bezwartościowy, towarzyszy Ci poczucie pustki i braku sensu życia,
 • przeżywasz ból, cierpienie na skutek utraty kogoś lub czegoś,
 • trudno Ci podjąć ważną decyzję,
 • czujesz, że nie dajesz sobie rady z piętrzącymi się sprawami dnia codziennego,
 • chcesz przyjrzeć się sobie, poznać siebie, swoje potrzeby, by wreszcie zacząć żyć w zgodzie ze sobą,
 • chcesz rozwinąć swoje umiejętności budowania satysfakcjonujących relacji,
 • chcesz polepszyć swoje relacje z bliskimi – przyjaciółmi, rodziną,
 • odczuwasz trudności związane z pełnieniem ról życiowych,
 • a także wiele innych, o których możemy porozmawiać w trakcie spotkania konsultacyjnego.

SPOTKANIE KONSULTACYJNE

Jest to pierwsze spotkanie, które ma na celu wzajemne poznanie się oraz ustalenie podstawowego problemu, którym dana osoba chciałaby się zająć podczas tego spotkania lub przyszłej wspólnej pracy. W oparciu o wnoszone informacje związane z danym problemem lub trudną sytuacją, wspólnie poszukujemy najbardziej korzystnych rozwiązań, dobieramy adekwatny sposób pracy, omawiamy zasady oraz ustalamy plan ewentualnej dalszej współpracy.

KOLEJNE SPOTKANIA

Najczęściej odbywają się raz w tygodniu i trwają 50 min. Ich główny cel to poprawa funkcjonowania w kluczowych dla danej osoby obszarach oraz zmniejszenie subiektywnie doświadczanego dyskomfortu życiowego wynikającego z występującego problemu.

Jeśli istnieje potrzeba, spotkanie może zawierać elementy psychoedukacji (porada z elementami psychoedukacji).