Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna

W JAKICH SYTUACJACH WARTO SKORZYSTAĆ Z POMOCY PSYCHOLOGA/PSYCHOTERAPEUTY?

 • Twoje życie Cię nie satysfakcjonuje, dominują w nim negatywne emocje, 
 • nie radzisz sobie ze swoją złością i agresją,
 • odczuwasz napięcie, które ogranicza Twoje możliwości i utrudnia Ci normalne funkcjonowanie,
 • czujesz się niezrozumiany i osamotniony,
 • czujesz się bezwartościowy, towarzyszy Ci poczucie pustki i braku sensu życia,
 • trudno Ci podjąć ważną decyzję,
 • czujesz, że nie dajesz sobie rady ze sprawami dnia codziennego,
 • chcesz przyjrzeć się sobie, poznać siebie, nazwać swoje potrzeby, by móc żyć w zgodzie ze sobą,
 • chcesz rozwinąć swoje umiejętności budowania satysfakcjonujących relacji,
 • chcesz polepszyć swoje relacje z bliskimi – przyjaciółmi, rodziną,
 • odczuwasz trudności związane z pełnieniem ról życiowych,
 • a także innych, o których możemy porozmawiać w atmosferze zaufania w trakcie spotkania konsultacyjnego.

SPOTKANIE KONSULTACYJNE

Jest to spotkanie, które ma na celu wzajemne poznanie się oraz ustalenie podstawowego problemu. W oparciu o wnoszone informacje związane z danym problemem lub trudną sytuacją, wspólnie poszukujemy najbardziej korzystnych rozwiązań, dobieramy adekwatny sposób pracy, omawiamy zasady oraz ustalamy plan ewentualnej dalszej współpracy.

PRZEBIEG TERAPII

Pracuję w oparciu o nurt psychoterapii psychodynamicznej powstały na gruncie dorobku współczesnej psychiatrii oraz uznanych koncepcji psychoanalitycznych. Podejście to zwraca uwagę na nieświadome mechanizmy działania człowieka, wewnętrzne konflikty, pragnienia, potrzeby, wzorce relacji interpersonalnych oraz sposoby interpretowania rzeczywistości. Kolejne spotkania mają na celu uświadomienie sobie treści dotychczas nieświadomych, czego skutkiem jest zmiana schematów myślenia i postępowania, poprawa funkcjonowania oraz zmniejszenie doświadczanego dyskomfortu w kluczowych obszarach Twojego życia.

Psychoterapia odbywa się w oparciu o relację (więź) pomiędzy Pacjentem a Terapeutą. Jako Terapeuta zachęcam Cię do swobodnego dzielenia swoimi myślami, skojarzeniami, odczuciami. Wnoszone treści oraz analiza zjawiska tzw. przeniesienia (nieświadomego procesu kierowania do terapeuty oraz innych osób z otoczenia uczuć, oczekiwań, postaw doświadczanych wobec znaczących osób w przeszłości) pozwala mi dostarczyć Ci rozumienie Twojej wewnętrznej i zewnętrznej rzeczywistości oraz umożliwić Ci przeżycie w relacji terapeutycznej doświadczeń interpersonalnych kluczowych do dokonania pozytywnych zmian w Twoim funkcjonowaniu psychicznym i społecznym.

Sesje odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu, są realizowane „twarzą w twarz” i trwają 45 min. W zależności od problematyki, psychoterapia może mieć formę ekspresywną lub podtrzymującą. Forma ekspresywna – oparta jest na pogłębionej analizie nieświadomości, wykorzystuje techniki klaryfikacji, konfrontacji oraz interpretacji. Forma podtrzymująca – sprowadza się do poradnictwa i psychoedukacji – terapeuta poprzez swoją aktywność i zachęcanie Pacjenta do rozmowy, skupia się na redukcji niepokoju i adaptacji do określonej sytuacji.